Вече втора година ЧЕЗ Разпределение изгражда система за дистанционно наблюдение на мрежата онлайн. През 2018 г. бяха монтирани 186 000 бр. дистанционно обслужвани електромера. Използването им води до повишаване на надеждността на мрежата. Те позволяват в реално време да се наблюдава заетият капацитет и да се реагира незабавно при аномалии. Контролът става много по-стриктен, а с това се повишава качеството на услугата. Умните електромери са задължителни и за подготовката на мрежата за наближаващия момент, когато потребностите на клиентите ще са съвсем различни и ще се произвежда електроенергия от бита за собствени нужди, ще се използват масово и електромобили. Без да се осигури възможност за наблюдение на мрежа ниско напрежение онлайн, това, което вече е факт в по-напредналите държави, тук няма да може да се осъществи – да се разширява портфолиото от услуги ще бъде на практика невъзможно.

Към момента внедряването на електромерите върви по план и отчитането на данни се извършва напълно успешно, показват данните на дружеството. ЧЕЗ потвърди за 19 минути, че електромерите, монтирани до момента, са сертифицирани съгласно правилата на ЕС. По отношение на напрежението те са произведени според eвропейската норма N50160, а именно 230 V,   +/- 10%. Така напрежението трябва да бъде в границите на европейската норма между 207 и 253 волта. През настоящата година ЧЕЗ Разпределение планира да монтира още 200 000 умни електромера, които отново ще бъдат закупени в съответствие със Закона за обществените поръчки. Новите устройства трябва да отговарят на определени технически изисквания, които да позволяват съвместимост на електромерите с въведената вече в експлоатация система за дистанционно отчитане. Същата система ZTE работи вече успешно в Австрия, внедрява се и в Италия.

По данни на ЧЕЗ Разпределение, както и досега, внедряването на умните електромери през тази година ще се осъществява поетапно в определен район и едва когато системата бъде инсталирана, настроена и тествана, ще се преминава към дистанционното отчитане в целия район. Дотогава електромерите ще се отчитат ръчно, с терминални устройства. От дружеството потвърдиха също така, че независимо дали със, или без дистанционно отчитане,  всеки отчет от електромер преминава през утвърдената система за задължителна проверка и валидиране на данните.