За Самоков е предвидено възстановяване на мостовете на река Боклуджа

Мостово съоръжение изградиха на улицата към гробищния парк в самоковското село Продановци – поставени са тръби и е изградена настилка. Извърши се цялостно почистване на речното корито и кастрене на дърветата по поречието. Работи се и по обекти в село Бели Искър. Ще се ремонтират обекти и в селата Мала църква, Горни Окол, Широки дол и Шипочан. В селата ще бъдат извършени възстановителни дейности по поречието на селските реки и ремонт на мостове, пострадали от наводнението, както и ремонт на улични настилки.

Възстановяване на уличната настилка ще се прави и в Боровец, казаха от община Самоков. За Самоков е предвидено възстановяване на мостовете на река Боклуджа, отстраняване на пораженията по стената на коритото, възстановяване на дървени мостчета в парк „Лаго”, коритото на река Бистрица, подпорната стена в парк „Ридо” и корекция на Гръчко дере. Ремонтно-възстановителните дейности се извършват със средства, отпуснати от държавния бюджет по линия на бедствия и аварии.
Община Самоков, след наводнението от юли 2017-а, представи пред междуведомствената комисия искане за възстановяване на пострадалите обекти, което бе одобрено и за ремонта им бяха отпуснати 1 200 000 лв.