Заради активния сезон на развитие на кърлежите и с цел ограничаване разпространението на инфекциозни заболявания в община Петрич започва първо третиране на тревните площи. Обработката ще се извърши по график от 24 до 30 април при благоприятни метеорологични условия. В случай на неблагоприятна метеорологична обстановка графикът ще бъде променен. Третирането на площите ще се извърши в нощните и ранни часове на денонощието – от 05,00 ч. до 10,00 ч. и след 20,00 часа. Ще бъде използван препарат, разрешен от Министерството на здравеопазването и безопасен за бозайници и птици – „Бандит 10 ЕВ”, с карантинен срок до 24 часа. Община Петрич призовава да бъде ограничен достъпът на деца до детските площадки и тревните площи за период от 24 часа след обработката. За целта във всеки обработен терен ще се поставят указателни табели. Пчеларите също да имат предвид, че в периода на обработките на зелените площи следва да спазват времето и инструкциите на информационните табели. Пръскането ще се извърши с модерна високоефективна техника със студен и топъл аерозол.

 

Please follow and like us: