Михаела Крумова
  • Съветниците ще гласуват финансова помощ за ДЮТА „Кюстендилче“ за участие в Световния шампионат по фолклор

 

С избор на председател на Общинския съвет в Кюстендил ще започне предстоящото на 27 юни заседание на местния парламент. Към момента председател на Общински съвет-Кюстендил е Михаела Крумова, която има 6 мандата на този пост.

Първа точка в дневния ред е избор на временна комисия, която да проведе процедурата по избор на председател. След това за предложените кандидати ще има тайно гласуване. За тайното гласуване ще бъде избрана комисия от петима общински съветници, а съгласно правилника всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в Общинския съвет, могат да издигат кандидатури за председател.

Според приетия ротационен принцип на всеки шест месеца се избира председател на Общинския съвет.

В проекта на Дневния ред са включени 22 докладни записки от кмета на общината и общински съветници.

На сесията ще бъде гласувано и финансово подпомагане на жители на община Кюстендил със сериозни здравословни проблеми, финансово подпомагане участието на ДЮТА „Кюстендилче“ в Световния шампионат по фолклор World Folk 2019, утвърждаване на пазарни оценки на недвижими имоти – частна общинска собственост и др.

 

Please follow and like us: