Проект „Ротация“ на Кръсто Терзиев гостува в Сандански. Авторът ще покаже 23 широкоформатни творби от цикъла „Ротация“ – в RGB цветови решения, различни текстурни структури и завладяващи технологични внушения. Картините, съпроводени с текст, повеждат зрителя в дълбочината на тематичната интерпретация, подкрепяйки го в търсене на „време и пространство“, на закодирани слоеве от нашето съществуване.

Изложбата ще бъде експонирана в новата Градска галерия в родния град на художника – Сандански, превръщайки духовното й пространство в пространство на вселенни послания, знаци и символи. Кръсто създава художествени модели, синтез от аналитично мислене и оценка на пропуснати контексти в интерактивните полета, така и превръща относителното в абсолют. Това е изложба на назоваването, на търсенето и намирането, разказ за уникалността на човешкия дух.

Кръсто Терзиев е от художниците с ускорение към енциклопедичност. Това негово качество го тласка да присъства в области като графика, живопис, монументални изкуства, рисунка, графичен дизайн, рекламна и издателска дейност. Картините визуализират тематичната рамка, поставена от художника, в цикъла „Ротация“ като анализ и образ на идното.

„Аз не искам да ме разбират, а да ме почувстват, не експлоатирам едно и също послание, търся „Нещото“ близко до слънчевия сплит, и така разбирам смисъла или безсмислието на обладалото ме тайнство. Винаги използвам душевния ключ в началото на петолинието… това ми дава увереност…“, споделя художникът.

Ценностното му присъствие е в родното изкуство, европейското в живота и творчеството му. Художникът изобразява материя и памет, визуализирайки огледалността на този свят в „Кръсто визия ротация“. Това са границите на философската споделимост на автора, неговата себеизповед и животопис във време на компютри.

Изкуството не е умряло, когато има творци като нашия Кръсто.