Втори ден продължава проверката на прокуратурата в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” в Благоевград.

Работата на разследващите е във връзка с водната криза в Перник и източването на язовир „Студена“. Проверяват се документи, касаещи контролните фунции на басейновата дирекция, коректността на информацията за водните обеми и тяхното разходване, изпращана от ведомството до ресорното министерство – МОСВ.

Вчера на прокурорите са били предадени документи, относими към разследването. Извършват се разпити на служителите. Телефоните на директора на Басейновата дирекция – Радослав Георгиев, както и на шефовете на отдели, са изключени.

 

Please follow and like us: