Васил Иванов

Васил Иванов е новият стар обществен посредник на територията в община Кюстендил. Това решиха след проведеното тайно гласуване на сесията на ОбС-Кюстендил. 34-ма общински съветници имаха право на глас, като 33 плика бяха с бюлетина, а един празен. След преброяването председателят на комисията по избор Станчев обяви в залата на общинския театър, където се провежда сесията, резултата. За номинацията на Васил Иванов своя глас са дали 29 общински съветници, а Любомир Иванов е получил подкрепата на 3-ма. Така, съгласно действащия правилник, Васил Иванов получава втори мандат, който ще бъде и последен като обществен посредник.

Според правилника едно лице няма право да бъде избирано за този пост повече от 2 пъти.

“Благодаря на всички, които гласуваха. Уверявам ви, че след изтичането и на този четиригодишен мандат няма да се срамувате от положените от мен основи на тази институция”, каза Васил Иванов пред съветниците веднага след избирането му отново за омбудсман на община Кюстендил.