Река Бистрица при проверката ни в селото.
  • През юли, август и септември не е отклонявана вода към яз. „Дяково”, твърди шефът Марио Михов

През юли и август река Бистрица е останала без приток заради минималните валежи, а не защото водата е отклонявана за язовир „Дяково”. Това казва управителят на „Напоителни системи” ЕАД, клон Дупница, Марио Михов в отговор на наши въпроси за пресъхването на река Бистрица в едноименното дупнишко село в последните 3 месеца.

„Напоителни системи” ЕАД, спазвайки стриктно разрешително за водовземане от язовир „Дяково”, с цел акумулиране на водни маси, изпълнява изискването за екологичен минимум в река Бистрица – 60 л/с.

Ежедневно се следи състоянието на всички съоръжения, валежи, приток и ниво на язовир „Дяково”. Данните се отчитат в бюлетини и се подават към МЗХГ и МОСВ. Контролират се уловени и използвани водни маси от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, гр. Благоевград. До момента не са констатирани нарушения, няма съставени актове и предписания от контролни органи.

На водохващане Бистрица е монтирано видеонаблюдение, което улеснява работния процес и дава възможност денонощно да се следят нивата.

През месеците юли, август и септември количествата на валежи са минимални и реките са маловодни. Няма отчетен приток. За същия период не са отклонявани водни маси към язовир „Дяково”.

Всички изисквания и разпореждания за осигуряване на екологичния минимум в река Бистрица се спазват стриктно”, се казва в писмото на управителя на дружеството, което получихме.

Припомняме, че миналата седмица природозащитникът от село Бистрица Симеон Симеонов алармира, че цяло лято – от юли до септември, а и в началото на октомври, в реката е имало страшно малко вода. По думите на Симеонов количеството на водата в реката е било под минимума от 0,056 кубика в секунда, определен от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Причината според бистричани е, че на водохващането, намиращо се в горния край на селото, водата се насочва към захранващия язовир „Дяково” канал. В резултат Бистрица е пред екологична катастрофа. Най-тревожното е, че около нея започва да мирише неприятно, тъй като отпадните води на над 36 къщи отиват директно в реката и застояват.

При репортерска проверка на място установихме, че водата в реката след водохващането наистина е много намаляла.

Юлияна КОЛЧАКОВА