Кампанията за добив на дърва за огрев от населението протича безпроблемно, като до този момент няма върнати желаещи да си набавят отоплителния материал. Това стана ясно на среща в кабинета на кмета Георги Икономов на ръководителите на основните институции на общинско ниво – началника на Районно управление – Иван Попов, на Районната служба по пожарна безопасност -Димитър Клечеров, техническия ръководител на В и К оператора – Костадин Загорчин, директора на ДГС Места – Костадин Касапов, представител от ДГС Добринище, директора на Национален парк “Пирин” – Росен Баненски и отговорника на “ЧЕЗ Разпределение” – Венцислав Халев. На срещата присъства още народния представител Александър Мацурев, който също се включи в дискусията и предложи съдействието си при необходимост от диалог със законодателния орган.
Обсъдени бяха оперативни въпроси, по които е необходимо съгласуване на действията между отделните институции. “Запознах началниците с текущите ремонтни дейности, планирани от община Банско. Коментирахме също предстоящият зимен сезон и мерките, които трябва да бъдат предприети за неговото обезпечаване – допълнително патрулиращи полицейски служители, необходимостта от проверка и контрол на отоплителните системи, обезпечаване на града с водоподаване и енергоподаване.”-съобщи Икономов.