Окончателно! ВКС върна на шефския пост д-р Румен Кондев в РЗОК Благоевград 

 

Д-р Румен Кондев отново оглави РЗОК – Благоевград след като беше върнат на работа от съда. Решението на ВКС е окончателно. Заповедта му за уволнение бе отменена преди близо година и половина от Районен съд – Благоевград. Оказа се, че трудовият му договор е прекратен неправомерно по текст, който се отнася за търговски дружества, а не за държавен орган, какъвто е НЗОК. Той бе освободен от работа на 16 юли 2015 г. на основание чл. 328, ал. 2 от Кодекса на труда – сключване на договор за управление с новия управител на НЗОК. Целта е да се даде възможност на управителя да си подбере нов екип от сътрудници за постигане на поетите задължения за ефективно управление на предприятието. За да са налице пък предпоставките на тази разпоредба, следва да има налице сключен договор за управление, в който да се определя бизнес задачата на предприятието, конкретни икономически показатели, които управителят трябва да постигне. НЗОК обаче не е търговско дружество и по същество не извършва стопанска дейност, а представлява самостоятелна държавна административна структура, на която са възложени осъществяването на дейности от публичен характер, свързани основно със задължителното здравно осигуряване. Въпросният договор, който е неприложим в държавната администрация, така и не е представен от НЗОК в хода на делото. С тези мотиви районният съдия Деница Урумова отмени като незаконосъобразна заповедта за уволнение на бившия директор на РЗОК д-р Румен Кондев, възстановява го работа и осъди НЗОК да му плати обезщетение от 4701 лв. за времето, през което е останал без работа. Решението бе потвърдено от окръжния съдия Миглена Йовкова, след което последва жалба до ВКС, но той отказа да я разгледа.