Съветниците в Благоевград решават ще ударят ли спасителна финансова инжекция от 160 000 лв. на СБАЛО „Свети Мина“

 

Предложение за финансова помощ от 160 000 лева от общинския бюджет за СБАЛО „Свети Мина“ ЕООД в Благоевград ще обсъждат на заседание на ОбС. Финансовата инжекция поиска на предходната сесия управителят д-р Георгиев, който в доклад очерта пред народните избраници тежкото финансово състояние на лечебното заведение.

С отпуснатите от общината пари ще трябва да се покрият просрочените задължения към доставчиците на лекарства.

Съветниците ще гледат и годишния план за развитие на социалните услуги в община Благоевград за 2018 година.

Отчет за текущото финансово състояние и доклад за спортно-техническо състояние на ОФК „Пирин” ще направи управителят на клуба Венко Попов.

Съветниците ще трябва да разрешат изработване на подробен устройствен план и изменение на плана за регулация на УПИ- XIV и промяна предназначението за “Техникум – Професионален учебен център и аудитория за извънкласни дейности” – средно свободно застрояване. НХГ „Св.св. Кирил и Методий“ пък чака одобрение за изработване на инвестиционен проект за изграждане на физкултурен салон.

Предложенията, включени в дневния ред на предстоящото заседание, са разгледани от постоянните комисиите към местния парламент.