Д-р Иван Пипонов

 

Промяна в състава на Съвета на директорите на МБАЛ “Д-р Никола Василиев” в Кюстендил ще бъде гласувана на предстоящото общо събрание на акционерите в лечебното заведение, което е насрочено за 22 ноември.
Предложението на основния акционер – държавата, в лицето на Министерството на здравеопазването е за освобождаване от съвета на д-р Людмил Стоянов и д-р Иван Пипонов и избиране за нови членове на Ивелина Маринова и Цветанка Портарска.

Д-р Александър Величков

Мястото си запазва само д- р Александър Величков, който и ръководи лечебното заведение като изпълнителен директор, пише „Дарик”.
Членовете на съвета, на които няма да бъде възложено управлението, могат да получават възнаграждение в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната работна заплата.