Арбен Мименов

 

„Основно училище „Паисий Хилендарски” в сатовчанското село Боголин е пусто в момента. Там вече няма учебен процес, учениците от селището учат в учебни заведения в съседни населени места. Скоро обаче сградата пак ще кънти от детски гласове. Това разкри кметът на село Боголин – Бисер Караилиев.

„Смятаме да преместим в сградата на училището цялата детска градина, за да бъде по-широко на малчуганите, да им е по-комфортно. Всичко това е съгласувано с община Сатовча и с кмета Арбен Мименов. Надяваме се, че ще успеем да преустроим помещенията бързо, за да настаним в школото децата от забавачката ни”, каза още кметският управник, пише кмета бг. Той е част от комисия, назначена с решение на общинския съвет в Сатовча. В нея са още зам.-кметът с ресор „Образование”, главният секретар на общината, директорът на Средно училище „Христо Ботев” в село Вълкосел и бившият директор на ОУ „Паисий Хилендарски” в село Боголин. Те трябва да проверят и опишат наличната училищна документация на училището в Боголин и с приемно-предавателен протокол да я предадат за съхранение и отговорно стопанисване на комисия, сформирана от директора на СУ „Христо Ботев” – село Вълкосел. Школският шеф във Вълкосел е длъжен да съхранява, опазва и да се разпорежда при нужда със съответната училищна документация при стриктно спазване на всички законови норми.