Огромното дърво, повлечено по течението на Струма при моста на Мурсалево.      

Гневът на река Струма изплаши местните хора. От моста при кочериновското село Мурсалево реката буквално побесня, обясниха очевидци. Реката повлече под моста огромни дървета, викоки над 10 м. Жители на село Мурсалево и село Драгодан са сащисани от силата на реката. Природозащитничката Дени  Милева изпрати снимка на река Струма, влачеща огромното дърво под мурсалевския мост.