Венета Гелева: Трябват ни още „легнали полицаи”, шофьори и мотористи хвърчат като луди по улиците

Кметът Владимир Георгиев: Вземам предвид направените забележки

Кога каруците в Самоков ще се регистрират и дали има поне една регистрирана каруца на територията на общината, попита съветникът Васил Зашкев кмета Владимир Георгиев на ОбС сесия.

Васил Зашкев

На заседанието на Общинския съвет В. Зашкев направи куп забележка към кмета Георгиев и общинската администрация относно неизпълнението на определени разпоредби от подзаконовите актове на Общинския съвет.

Владимир Георгиев (вляво)

Въпросите му бяха:  „Защо общинската администрация и кметът Владимир Георгиев не изпълняват задълженията си да контролират хигиената и опазването на обществения ред в община Самоков? Едно от което е регистрацията на каруците в града, опазването на чистотата от тях и необходимостта от подпавки на конете, за което има решение на Общинския съвет. Защо общинската администрация не си изпълнява задълженията по това решение? Има ли регистрирана една каруца, въпреки че има решения на Общинския съвет в това отношение“, запита на сесията вчера общинският съветник от Самоков от ДСБ Васил Зашкев. „Освен това много пътни знаци липсват или са изпочупени и изкривени“, добави той. Пак във връзка с безопасността на движението съветничката Венета Галева изтъкна, че много шофьори и мотористи развиват непозволени скорости и предложи да се засили контролът и да се изградят още асфалтови скоростоограничители по някои улици. Кметът Владимир Георгиев заяви, че ще има предвид направените забележки и препоръки.