Ремонтните дейности на ДГ „Миньорче“ в Перник текат с пълна пара, като се спазват сроковете на изпълнение, съобщиха от общината. Кметът Вяра Церовска направи проверка на обекта с нейния заместник Владислав Караилиев, секретаря Радослава Манова и ръководителя на проекта Боянка Туджарова. 

Строежът на сградата се финансира по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансиран от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. С реновирането на материалната база ще се подобри качеството на образованието, като се цели задържане на младото население в града. „Реализирането на този проект е свързан с енергийна ефективност и вниманието е насочено към децата. Вървим в правилната насока, за да постигнем целите си“, сподели кметът и припомни, че към този проект беше включен и ремонтът на ДГ „Изворче“, чиято лента бе прерязана на празника на Перник – 19 октомври, миналата година.

Проектът включва още въвеждане на енергоспестяващи мерки, цялостна подмяна на техническите инсталации, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, както и благоустрояване на дворното пространство. Срокът за изпълнение на договора трябва да приключи на 24 октомври 2018 г.