Да се свика Общо събрание, в рамките на което да бъдат поместени трите възможности за казуса с разкопките на древния град и АМ „Струма”, предложи кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов на среща дискусия, по време на която изясни възможните варианти за запазване на археологическите находки на място и продължаване на строителството на АМ “Струма “.

По време на срещата стана ясно, че според специалистите последният би бил най-ефективен. Първият от вариантите касае  запазване на находките на място и спиране на строежа на АМ „Струма“. Вторият е за оставяне на находките на мястото, където са открити и заобикаляне на трасето на магистралата. В тази връзка кметът поясни, че според анализи на АПИ това ще струва около 43 млн. лева.

„Много е важно да отбележим, че вторият вариант ще доведе до забавяне на строителството на АМ „Струма“. Мнението, изразено от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, е, че при този вариант ще има забавяне с около 4 години. В тази ситуация има вероятност да бъдем лишени от финансиране по оперативната програма“, коментира кметът Камбитов. Той поясни, че за ново трасе е необходим нов ОВОС, нова оценка за съответствие, нови парцеларни планове, обявления, отчуждителни мероприятия, обжалване, обезщетения.

„Моят най-голям страх е, че това може да доведе до пренасочване на финансирането към други инфраструктурни проекти“, коментира още кметът. Третият вариант предвижда преместване на находките и социализиране на целия археологически обект.

 „Трябва да намерим най-разумното решение. Миналото е много важно, но и бъдещето е от изключително значение. Смятам, че около тази теза сме обединени всички. Трябва да търсим едно градивно и конструктивно решение, най-доброто за Благоевград“, заяви д-р Камбитов.

Той поясни още, че от момента, в който са открити находките, поддържа непрекъсната комуникация с доц. Здравко Димитров и институциите на държавно ниво, както и че веднага е осигурена денонощна охрана на обекта. Кметът подчерта, че провеждането на Общо събрание е по-добрият вариант от референдум, тъй като решенията не са от компетенцията на местните власти. „Отново ще има гласуване в урни. Не е въпросът да се запазят ли археологическите разкопки, а как. Чрез Общото събрание ще добием най-ясна представа за позицията на хората“, заяви още той. На срещата присъства и доц. Здравко Димитров, ръководител на екипа по разкопките, който изрази мнение, че най-доброто решение е изместване на значимите археологически находки и продължаване на строителството на АМ „Струма“.

 Активно участие взеха и представители на бизнеса, които се обявиха за запазване на находките с вариант тяхното изместване и продължаването на строителството на АМ „Струма“. Голяма част от присъстващите на срещата се обединиха около факта, че откритите находки край с. Покровник биха били атракция за туристите от цял свят единствено ако има изградена подходяща инфраструктура като АМ „Струма“.