Двамата кандидати

Обвиненият в изнудване и лихварство Б. Михайлов бе възстановен на поста зам. окръжен прокурор през 2013 г.

Постът остана свободен, след като вече бившият шеф Пламен Найденов стана член на новия състав на Висшия съдебен съвет

Двама кандидати с името Бисер ще се явят пред прокурорската колегия на ВСС, борейки се за поста административен ръководител на Окръжна прокуратура-Перник.

Пламен Найденов

Първият е перничанинът Бисер Йорданов Михайлов, който е заместник окръжен прокурор на Окръжната прокуратура. Той е завършил право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1993 г. Има над 22 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Заради стартирало срещу него наказателно производство през септември 2010 г. той бе отстранен от длъжност заместник окръжен прокурор. По-късно обаче, след като беше оправдан по всички повдигнати му обвинения за изнудване и лихварство и вследствие на окончателно решение на Върховния административен съд, с което е отменено отстраняването му от длъжност, Бисер Михайлов е възстановен на поста през май 2013 г. Според Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към прокурорската колегия на ВСС прокурор Михайлов е „независим и безпристрастен, подчинява се на вътрешното си убеждение“.

 Столичанинът Бисер Стефанов Кирилов пък е прокурор в Софийската градска прокуратура. Той е завършил Висшия институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност на МВР, по-късно преобразуван като Академията на МВР, през 1996 г. Има над 18 години стаж в органите на съдебната власт. В кадровото досие на прокурор Кирилов няма данни за наложени дисциплинарни наказания, няма и налично висящо дисциплинарно производство. Той е компетентен и квалифициран магистрат, притежава висок морал и проявява диалогичност в отношенията с колегите и гражданите, отчитат от КАК.

Постът за административен ръководител на Окръжна прокуратура-Перник остана свободен, след като вече бившият шеф на институцията Пламен Найденов официално встъпи в длъжност като член на новия състав на Висшия съдебен съвет през октомври м.г.