Уважаеми клиенти,

 

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

 

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 1620 юли 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период   Времетраене   Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

 

 

 

Кюстендил 

Община Бобов дол

На 16.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 18.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Мала Фуча:   44

На 18.07.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Голема Фуча

На 19.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 14:30 ч.; 09:15 – 10:15 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:00 ч.; 13:45 – 14:30 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Блато:   Махала Хановете, Местност Турските Ниви

На 19.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 14:30 ч.; 09:15 – 10:15 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:00 ч.; 13:45 – 14:30 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Мърводол

На 19.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 14:30 ч.; 09:15 – 10:15 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:00 ч.; 13:45 – 14:30 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Пастух:   Местност Падина

На 19.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:00 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Баланово:   Стопански Двор, ХІІІ – 329, Кв. 16

На 19.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:00 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Големо Село:   VI,Кв.10, ПИ 361,Кв. 37, ПИ 452,Кв.3

На 19.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:00 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Голям Върбовник:   011066, 262,  УПИ VIII-277,Кв. 23,  УПИ ІІІ 247, Кв.25

На 19.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:00 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Долистово:   I-89,Кв.25, ХII-257,Кв.19

На 19.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:00 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Локвата

На 19.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:00 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Мали Върбовник:    УПИ – 1-9

На 19.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:00 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Мало Село:   IV-17,Кв.3, Станке Димитров,  УПИ VІ-3,Кв.1

На 19.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:00 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Мламолово:   371, VI-618,Кв.19, VII-389,Кв.30, Бор, Бузлуджа, Вихър, Горещица, Еделвайс, Елин Пелин, Здравец, Иглика, Колош, Крайречека, Люляк, Марица, Местност Асара, Миньорска, Мусала, Никола Вапцаров, Осогово, ПИонер, ПИрин, Първи Май, Рила, Родопи, Роза, Росица, Руен, Спартак, Станке Димитров, Стопански Двор, Сълзица, Теменуга, Тинтява, Яворов, Ягода, Янтра

На 19.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:00 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Палатово:   083002

На 19.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:00 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Паничарево:    УПИ-VІ-102,Кв. 16

На 19.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:00 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Циклово

На 19.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:00 ч.; 14:00 – 14:30 ч./ –  Шатрово:   067016, VІ-255, Кв.27

Община Бобошево

На 19.07.2018 г. /10:00 – 15:30 ч./   На 20.07.2018 г. /10:00 – 15:30 ч./ –  Циклово

Община Дупница

На 16.07.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./   На 17.07.2018 г. /08:30 – 09:15 ч.; 08:45 – 09:15 ч.; 11:30 – 12:00 ч./   На 18.07.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Гюргево

На 16.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 18.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 19.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 20.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дупница:   Академик Петър Динеков, Асен Меджидиев, Асен Меджидиев, Бачо Киро, Бачо Киро, Братя Миладинови, Братя Миладинови, Бузлуджа, Велико Търново, Генерал Владимир Вазов, Генерал Георги Тодоров, Двадесет и Втори Март, Евтим Трайчев, Еделвайс, Еделвайс, Жива Вода, Жива Вода, Иван Шишман, Иван Шишман, Максим Горки, Максим Горки, Метоха, Николаевска, Професор Ал. Балабанов, Професор Ал. Балабанов, Ропотамо, Средец, Теменуга, Фенерка, Фенерка, Чавдар Войвода

На 16.07.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./   На 17.07.2018 г. /08:30 – 09:15 ч.; 08:45 – 09:15 ч./   На 18.07.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Дупница:   68789.162.69, 68789.164.15, 68789.21.19, 87727,16,179, Джерман, Дренски Рид, извън регулация, Изгрев, Каваклия, М. Динката, Местност Барактарица, Местност Драгоина Могила, Местност Дренски Рид, Орлинска, Отец Атанасий Чолаков, Отовица, Разметаница, Самоковско Шосе, Самораново Пром.Зона, Саморанска, Свобода, Софийско Шосе, Стръмна,  УПИ VІІІ,Кв. 8, ПИ 68789.602.65, Яхинско Шосе

На 16.07.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./   На 17.07.2018 г. /08:30 – 09:15 ч.; 08:45 – 09:15 ч./   На 18.07.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Крайници:   39339.117.68, 39339.142.19, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Априлско Въстание, Арда, Асен Златаров, Баба Е Механджийска, Баба Тонка, Батак, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Васко Манолов, Верила, Волга, Възраждане, Генерал Заимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Раковски, Гергана, Джубрена, Димчо Дебелянов, Добри Чинтулов, Дунав, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Жабокрек, Захари Стоянов, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Йордан Долдуров, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Кирил Овчарченски, Климент Охридски, Кокиче, Костадин Чорбаджийски, Крайречна, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Мара Петлякова, Местност Гугугица, Младост, Неофит Рилски, Одрин, Осми Март, Отец Паисий, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Пейо Яворов, Петко Славейков, Пролетарска, Райко Даскалов, Рила, Самуил, Солун, Ст.Димитров, Стопански Двор, Стоян Лудев, Трети Гв. Полк, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Механджийски, Чаталджа, Черно Море, Яне Сандански

На 16.07.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./   На 17.07.2018 г. /08:30 – 09:15 ч.; 08:45 – 09:15 ч./   На 18.07.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Самораново:   Митко Палаузов, Саморанска

На 16.07.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./   На 17.07.2018 г. /08:30 – 09:15 ч.; 08:45 – 09:15 ч./   На 18.07.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Сапарева Баня:   65365.46.10, XV-2268, Кв.44, Албена, Александър Стамболийски, Болярица, Бор, Валявица, Васил Петлешков, Верила, Веслец, Вихрен, Волов, Германея, Джерман, Джуганица, Димитър Чучуганов, Иван Вазов, Иван Рилски, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Кирил и Методи, Коста Петров, Лакатница, Лоза, Любен Каравелов, Местност Бончук, Местност Под Селото, Момина Сълза, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Плиска, Победа, Пролет, Раковски, Рила, Св.Илия, Синчец, Скобелев, Славяни, Стефан Караджа, Стоил Косовски, Стопански Двор, Тинтява,  УПИ 65365.46.56 Средна Вода, Фенерка, Хан Аспарух, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Юри Гагарин

На 16.07.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./   На 17.07.2018 г. /08:30 – 09:15 ч.; 08:45 – 09:15 ч./   На 18.07.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Сапарево:   00455042, 045132, X-2698, І-2332,Кв.66, Айдарска, Бачо Киро, Божур, Бузлуджа, Васил Левски, Венелин, Верила, Витоша, Вражалец, Дамка, Иглика, Извора, Искър, Калоян, Киндо, Лале, Минзухар, Могилата, Морава, Мусала, Найден Дринов, Никлин Камък, Осми Март, Павел Бобеков, Паисий, Пейо Яворов, Планинец, Райна Княгиня, Ридо, Ръжана, Седемте Рилски Езера, Средна Гора, Старио Камък, Стопански Двор, Струма, Теменужка, Тодор Влайков, Хаджи Димитър, Хаджи Иван, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Асен, Шипка, Ягода

На 16.07.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./   На 17.07.2018 г. /08:30 – 09:15 ч.; 08:45 – 09:15 ч./   На 18.07.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Червен Брег:   Александър Стамболийски, Баба Парашкева, Баба Тонка, Бачо Киро, Бенковски, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Верила, Гагарин, Георги Димитров, Гурко, Джубрена, Димитър Благоев, Иван Вазов, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Маршал Толбухин, Местност Могилите, Местност Рибарници, Митко Палаузов, Мусала, Никола Вапцаров, Оборище, Общ.Дупница, Опълченска, Партизанска, ПИонерска, Плиска, Райна Княгиня, Раковски, Рила, Станке Димитров, Стопански Двор, Трети Гвардейски Полк, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 16.07.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 10:00 – 10:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./   На 17.07.2018 г. /08:30 – 09:15 ч.; 08:45 – 09:15 ч./   На 18.07.2018 г. /10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:00 ч./ –  Яхиново:   87727.13.18.2, 87727.14.69, 87727.17.1, 87727.20.2, 87727.20.25, 87727.203.284, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Бузлуджа, Васил Априлов, Васил Демиревски, Васил Левски, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Столетов, Георги Раковски, Девети Септември, Димчо Дебелянов, Доктор Петър Берон, Иван Вазов, Иглика, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Кокиче, Коста Петров, Любен Каравелов, Марин Дринов, Марсилия, Местност Полето, Опълченска, П Р Славейков, Патриарх Евтимий, Пейо Яворов, Река Джубрена, Стефан Караджа, Стопански Двор, Трети Март,  УПИ – II Кв. 39, Христо Ботев, Яхинско Шосе

На 16.07.2018 г. /10:00 – 13:00 ч./ –  Дупница:   Саморанска

На 16.07.2018 г. /13:30 – 14:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Дупница:   I,Кв.124 Ж.П Гара, Антим I, Антон Страшимиров, Аракчийски Мост, Бистрица, Васил Левски, Велико Търново, Втори Януари, Възход, Генерал Владимир Вазов, Георги Икономов, Гр. Дупница,  УПИ V, Кв.191, Доктор Сапунджиев, Дунав, Жп Гара Приемна, Крайречна, Кресна, Любен Каравелов, Македония, Местност Курт Дере, Мир, Никола Малашевски, Опълченска, Отец Паисий, Патриарх Евтимий, Площад Независимост, Прогона, Раковска, Родопи, Руен, Свети Иван Рилски, Свобода, СкоПИе, Стефан Караджа, Страхил Войвода, Тракия, Тютюнева Долина,  УПИ II – 449, Кв.1911, Хаджи Димитър, Хан Крум, Христо Смирненски, Чавдар Войвода, Чаталджа, Шейново, Южен

На 16.07.2018 г. /13:30 – 16:00 ч./ –  Дупница:   Крайречна

На 17.07.2018 г. /08:30 – 12:00 ч./   На 18.07.2018 г. /10:00 – 14:00 ч./ –  Дупница:   Самоковско Шосе

На 17.07.2018 г. /08:45 – 12:00 ч./ –  Дупница:   Дренски Рид, Изгрев, Местност Дренски Рид, Стръмна

На 17.07.2018 г. /09:00 – 14:00 ч./ –  Дупница:   Битоля, Бяло Море, Дренски Рид, Елица, Местност Дренски Рид, Неофит Рилски, Орляк, Патриарх Евтимий, Плиска, Побит Камък, Фенерка, Цар Освободител

На 17.07.2018 г. /09:30 – 15:00 ч./ –  Дупница:   Кокиче, Латинка, Неофит Рилски, Одрин, Патриарх Евтимий, Плиска, Рилски Езера, Свобода, Христо Ботев, Цанко Церковски

На 17.07.2018 г. /11:30 – 12:00 ч./ –  Дупница:   68789.162.69, 68789.162.69, 68789.164.15, 68789.164.15, 68789.21.19, 68789.21.19, 87727,16,179, 87727,16,179, Джерман, Джерман, Дренски Рид, Дренски Рид, извън регулация, извън регулация, Изгрев, Изгрев, Каваклия, Каваклия, М. Динката, М. Динката, Местност Барактарица, Местност Барактарица, Местност Драгоина Могила, Местност Драгоина Могила, Местност Дренски Рид, Местност Дренски Рид, Орлинска, Орлинска, Отец Атанасий Чолаков, Отец Атанасий Чолаков, Отовица, Отовица, Разметаница, Разметаница, Самоковско Шосе, Самоковско Шосе, Самораново Пром.Зона, Самораново Пром.Зона, Саморанска, Саморанска, Свобода, Свобода, Софийско Шосе, Софийско Шосе, Стръмна, Стръмна,  УПИ VІІІ,Кв. 8, ПИ 68789.602.65,  УПИ VІІІ,Кв. 8, ПИ 68789.602.65, Яхинско Шосе, Яхинско Шосе

На 17.07.2018 г. /11:30 – 12:00 ч./ –  Крайници:   39339.117.68, 39339.117.68, 39339.142.19, 39339.142.19, Александър Димитров, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Андрей Жданов, Априлско Въстание, Априлско Въстание, Арда, Арда, Асен Златаров, Асен Златаров, Баба Е Механджийска, Баба Е Механджийска, Баба Тонка, Баба Тонка, Батак, Батак, Бончук, Бончук, Бузлуджа, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Коларов, Васил Левски, Васил Левски, Васко Манолов, Васко Манолов, Верила, Верила, Волга, Волга, Възраждане, Възраждане, Генерал Заимов, Генерал Заимов, Гео Милев, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Бенковски, Георги Раковски, Георги Раковски, Гергана, Гергана, Джубрена, Джубрена, Димчо Дебелянов, Димчо Дебелянов, Добри Чинтулов, Добри Чинтулов, Дунав, Дунав, Дупнишка Комуна, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Еделвайс, Жабокрек, Жабокрек, Захари Стоянов, Захари Стоянов, Здравец, Здравец, Ивайло, Ивайло, Иван Вазов, Иван Вазов, Йордан Долдуров, Йордан Долдуров, Йорданка Николова, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Кирил и Методий, Кирил Овчарченски, Кирил Овчарченски, Климент Охридски, Климент Охридски, Кокиче, Кокиче, Костадин Чорбаджийски, Костадин Чорбаджийски, Крайречна, Крайречна, Любен Каравелов, Любен Каравелов, Максим Горки, Максим Горки, Малчика, Малчика, Мара Петлякова, Мара Петлякова, Местност Гугугица, Местност Гугугица, Младост, Младост, Неофит Рилски, Неофит Рилски, Одрин, Одрин, Осми Март, Осми Март, Отец Паисий, Отец Паисий, Паисий Хилендарски, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Панайот Волов, Пейо Яворов, Пейо Яворов, Петко Славейков, Петко Славейков, Пролетарска, Пролетарска, Райко Даскалов, Райко Даскалов, Рила, Рила, Самуил, Самуил, Солун, Солун, Ст.Димитров, Ст.Димитров, Стопански Двор, Стопански Двор, Стоян Лудев, Стоян Лудев, Трети Гв. Полк, Трети Гв. Полк, Хаджи Димитър, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Механджийски, Христо Механджийски, Чаталджа, Чаталджа, Черно Море, Черно Море, Яне Сандански, Яне Сандански

На 17.07.2018 г. /11:30 – 12:00 ч./ –  Самораново:   Митко Палаузов, Митко Палаузов, Саморанска, Саморанска

На 17.07.2018 г. /11:30 – 12:00 ч./ –  Сапарева Баня:   65365.46.10, 65365.46.10, XV-2268, Кв.44, XV-2268, Кв.44, Албена, Албена, Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Болярица, Болярица, Бор, Бор, Валявица, Валявица, Васил Петлешков, Васил Петлешков, Верила, Верила, Веслец, Веслец, Вихрен, Вихрен, Волов, Волов, Германея, Германея, Джерман, Джерман, Джуганица, Джуганица, Димитър Чучуганов, Димитър Чучуганов, Иван Вазов, Иван Вазов, Иван Рилски, Иван Рилски, Йордан Михайлов, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Йордан Попмихайлов, Кирил и Методи, Кирил и Методи, Коста Петров, Коста Петров, Лакатница, Лакатница, Лоза, Лоза, Любен Каравелов, Любен Каравелов, Местност Бончук, Местност Бончук, Местност Под Селото, Местност Под Селото, Момина Сълза, Момина Сълза, Никола Вапцаров, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Отец Паисий, Плиска, Плиска, Победа, Победа, Пролет, Пролет, Раковски, Раковски, Рила, Рила, Св.Илия, Св.Илия, Синчец, Синчец, Скобелев, Скобелев, Славяни, Славяни, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Стоил Косовски, Стоил Косовски, Стопански Двор, Стопански Двор, Тинтява, Тинтява,  УПИ 65365.46.56 Средна Вода,  УПИ 65365.46.56 Средна Вода, Фенерка, Фенерка, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Чавдар Войвода, Юри Гагарин, Юри Гагарин

На 17.07.2018 г. /11:30 – 12:00 ч./ –  Сапарево:   00455042, 00455042, 045132, 045132, X-2698, X-2698, І-2332,Кв.66, І-2332,Кв.66, Айдарска, Айдарска, Бачо Киро, Бачо Киро, Божур, Божур, Бузлуджа, Бузлуджа, Васил Левски, Васил Левски, Венелин, Венелин, Верила, Верила, Витоша, Витоша, Вражалец, Вражалец, Дамка, Дамка, Иглика, Иглика, Извора, Извора, Искър, Искър, Калоян, Калоян, Киндо, Киндо, Лале, Лале, Минзухар, Минзухар, Могилата, Могилата, Морава, Морава, Мусала, Мусала, Найден Дринов, Найден Дринов, Никлин Камък, Никлин Камък, Осми Март, Осми Март, Павел Бобеков, Павел Бобеков, Паисий, Паисий, Пейо Яворов, Пейо Яворов, Планинец, Планинец, Райна Княгиня, Райна Княгиня, Ридо, Ридо, Ръжана, Ръжана, Седемте Рилски Езера, Седемте Рилски Езера, Средна Гора, Средна Гора, Старио Камък, Старио Камък, Стопански Двор, Стопански Двор, Струма, Струма, Теменужка, Теменужка, Тодор Влайков, Тодор Влайков, Хаджи Димитър, Хаджи Димитър, Хаджи Иван, Хаджи Иван, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Ботев, Цар Асен, Цар Асен, Шипка, Шипка, Ягода, Ягода

На 17.07.2018 г. /11:30 – 12:00 ч./ –  Червен Брег:   Александър Стамболийски, Александър Стамболийски, Баба Парашкева, Баба Парашкева, Баба Тонка, Баба Тонка, Бачо Киро, Бачо Киро, Бенковски, Бенковски, Бончук, Бончук, Бузлуджа, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Коларов, Васил Левски, Васил Левски, Верила, Верила, Гагарин, Гагарин, Георги Димитров, Георги Димитров, Гурко, Гурко, Джубрена, Джубрена, Димитър Благоев, Димитър Благоев, Иван Вазов, Иван Вазов, Йорданка Николова, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Любен Каравелов, Максим Горки, Максим Горки, Малчика, Малчика, Маршал Толбухин, Маршал Толбухин, Местност Могилите, Местност Могилите, Местност Рибарници, Местност Рибарници, Митко Палаузов, Митко Палаузов, Мусала, Мусала, Никола Вапцаров, Никола Вапцаров, Оборище, Оборище, Общ.Дупница, Общ.Дупница, Опълченска, Опълченска, Партизанска, Партизанска, ПИонерска, ПИонерска, Плиска, Плиска, Райна Княгиня, Райна Княгиня, Раковски, Раковски, Рила, Рила, Станке Димитров, Станке Димитров, Стопански Двор, Стопански Двор, Трети Гвардейски Полк, Трети Гвардейски Полк, Хаджи Димитър, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Ботев, Христо Смирненски, Христо Смирненски, Шипка, Шипка

На 17.07.2018 г. /11:30 – 12:00 ч./ –  Яхиново:   87727.13.18.2, 87727.13.18.2, 87727.14.69, 87727.14.69, 87727.17.1, 87727.17.1, 87727.20.2, 87727.20.2, 87727.20.25, 87727.20.25, 87727.203.284, 87727.203.284, Алеко Константинов, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Ангел Кънчев, Бузлуджа, Бузлуджа, Васил Априлов, Васил Априлов, Васил Демиревски, Васил Демиревски, Васил Левски, Васил Левски, Генерал Гурко, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Скобелев, Генерал Столетов, Генерал Столетов, Георги Раковски, Георги Раковски, Девети Септември, Девети Септември, Димчо Дебелянов, Димчо Дебелянов, Доктор Петър Берон, Доктор Петър Берон, Иван Вазов, Иван Вазов, Иглика, Иглика, Йордан Йовков, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Йорданка Николова, Кокиче, Кокиче, Коста Петров, Коста Петров, Любен Каравелов, Любен Каравелов, Марин Дринов, Марин Дринов, Марсилия, Марсилия, Местност Полето, Местност Полето, Опълченска, Опълченска, П Р Славейков, П Р Славейков, Патриарх Евтимий, Патриарх Евтимий, Пейо Яворов, Пейо Яворов, Река Джубрена, Река Джубрена, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Стопански Двор, Стопански Двор, Трети Март, Трети Март,  УПИ – II Кв. 39,  УПИ – II Кв. 39, Христо Ботев, Христо Ботев, Яхинско Шосе, Яхинско Шосе

На 19.07.2018 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Дупница:   Васил Левски, Втори Януари, Отец Паисий, Свети Иван Рилски, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Яворов

Община Кюстендил

На 16.07.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Кюстендил:   Александър Стамболийски, Гургулят, Иларион Макариополски

На 16.07.2018 г. /12:30 – 14:00 ч./ –  Кюстендил:   Генерал Крум Лекарски, Гороцветна, Демокрация, Жданов, Иларион Ловчански, Константинова Баня, Полковник Стефан Манов, Тодор Ангелов – Божаната, Търговска, Цар Освободител

На 16.07.2018 г. /14:00 – 15:30 ч./ –  Кюстендил:   България, Велбъжд, Неофит Рилски, Отец Паисий, Патриарх Евтимий

На 17.07.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Кюстендил:   Индустриална, Петър Берон

На 17.07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 13:30 ч.; 11:00 – 13:00 ч./ –  Долно Уйно:   Махала Олтоманци

На 17.07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:00 – 13:00 ч./ –  Бобешино

На 17.07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:00 – 13:00 ч./ –  Гурбановци

На 17.07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:00 – 13:00 ч./ –  Гюешево:   000053, Васил Левски, Георги Раковски, Иван Вазов, Ильо Войвода, Кирил и Методий, Комсомолска, Махала Богданица, Махала Борнарска, Махала Гарище, Махала Димирци, Махала Зарева, Махала Рекалска, Махала Тонева, Махала Центъра, Махала Цървенджийска, Махала Чачарска, Младен Тасков, Отец Паисий, Поручик Борис Чуковски, Руен, Румяна Войвода, Стефан Караджа, Стойо Якимов Георгиев, Стоян Лудев, Хан Аспарух

На 17.07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:00 – 13:00 ч./ –  Долно Село:   М.Планиница, Махала Бистрица, Махала Буковска, Махала Дяволска, Махала Каймаканска, Махала Кошарелска, Махала Логовска, Махала Малиновска, Махала ПИщилци, Махала Превалец, Махала Ридарци, Махала Салакунска, Махала Транчовска, Махала Чукарска, Махала Шаламанци

На 17.07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:00 – 13:00 ч./ –  Ивановци, Общ. Кюстендил

На 17.07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:00 – 13:00 ч./ –  Каменичка Скакавица:   Васил Левски, Здравец, Каменица, Махала Дудевска, Махала ПИлищарска, Махала Чакмаджийска, Махала Чифутска, Осогово, Хаджи Димитър

На 17.07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:00 – 13:00 ч./ –  Коприва

На 17.07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:00 – 13:00 ч./ –  Кутугерци

На 17.07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:00 – 13:00 ч./ –  Кършалево

На 17.07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:00 – 13:00 ч./ –  Ломница, Общ. Кюстендил:   Махала Анина, Махала Батина, Махала Богойна, Махала Грамаче, Махала Джурина, Махала Донина, Махала Милоорниче, Махала Плавнище, Махала Попов Дол, Махала Прекендачка, Махала Равно Буче, Махала Щърбец

На 17.07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:00 – 13:00 ч./ –  Мазарачево:   Махала Безбелинци, Махала Модро Поле, Махала Тренките, Махала Черна Река

На 17.07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:00 – 13:00 ч./ –  Преколница:   Махала Байковска, Махала Вароша, Махала Делевска, Махала Карадачка, Махала Османци, Махала Прапорска, Махала Ридарска, Махала Сливарска, Махала Тупандийска, Махала Чукойска

На 17.07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:00 – 13:00 ч./ –  Раненци:   Людмила Живкова, Махала Боровска, Махала Велиновска, Махала Димовска, Махала Друмлийска, Махала Кривошийска, Махала Лехчанска, Махала Мечкарска, Махала Реджовска, Махала Славевска, Махала Стругарска, Махала Центъра, Махала Шляпарска

На 17.07.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:00 – 13:00 ч./ –  Церовица:   Махала Бело Камене

На 17.07.2018 г. /09:30 – 13:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 11:00 – 13:00 ч./ –  Горно Уйно

На 17.07.2018 г. /09:30 – 13:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч.; 11:00 – 13:00 ч./ –  Чудинци

На 17.07.2018 г. /12:00 – 14:00 ч./ –  Кюстендил:   Александър Стамболийски, Гороцветна, Демокрация, Левски, Цар Освободител

На 18.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Кюстендил:   Ангел Кънчев, България, Врабча, Дондуков, Иван Шишман, Кубрат, Любен ХараламПИев, Люле Бургас, Македония, Патриарх Евтимий, Родопи, Цар Крум, Цар Симеон 1-ви

На 18.07.2018 г. /11:00 – 12:00 ч./ –  Кюстендил:   Калосия, Орлица, Свети Георги, Свети Мина, Хайдушка, Цар Освободител, Шейново

На 18.07.2018 г. /12:30 – 15:30 ч./ –  Кюстендил:   България, Македония, Раковски, Шести Септември

На 19.07.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./ –  Кюстендил:   Александър Стамболийски, Генерал Заимов, Гороцветна, Гургулят, Крали Марко, Лавале, Цар Освободител

На 19.07.2018 г. /12:00 – 14:30 ч./ –  Кюстендил:   Александър Стамболийски, Генерал Заимов, Иларион Макариополски, Калоян, Преславска, Ул. Цар Калоян, Хаджи Йоаким, Цар Освободител, Юри Гагарин

На 20.07.2018 г. /13:00 – 13:45 ч.; 14:30 – 15:30 ч./ –  Кюстендил:   Абоба, Александър Димитров, Ангел Кънчев, Ангел Кънчев, Антим I, Архимандрит Зинови, Асен Златаров, Босилеградска, Бузлуджа, Бузлуджа, Булаир, България, Вола, Вола, Възраждане, Гаров Площад, Георги Горанов, Георги Тертер, Георги Цариградски, Даскал Дамаскин, Даскал Димитри, Деветнадесети Февруари, Дондуков, Дондуков, Драгомир, Драгомир, Евлоги Георгиев, Единадесети Август, Емануил Попдимитров, Ефрем Каранов, Ефрем Каранов, Жан Жорес, Жп Гара, Земен, Златна Панега, Зора, Ивайло, Ивайло, Илинден, Ильо Войвода, Йосиф Ковачев, Камчия, Климент Охридски, Козлудуй, Константин Николов, Кочо Честименски, Люле Бургас, Люле Бургас, Маестро Никола Атанасов, Места, Неофит Бозвели, Неофит Бозвели, Никола Вапцаров, Обект 38 Тп Езерата, Овощарска, Одрин, Октомврийска Революция, Октомврийска Революция, Осми Март, Пенчо Славейков, Петър Берон, Площад Войнишко Въстание, Райна Цанева, Раковски, Раковски, Скобелев, Спасовица, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Столетов, Столетов, Страцин, Струма, Тимок, Траянова, Три Уши, Узунов, Узунов, Хаджи Димитър, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Лекарски, Цар Асен, Цар Освободител, Цар Освободител, Цар Симеон 1-ви, Цар Симеон 1-ви, Цариградска, Църноок, Шести Септември

На 20.07.2018 г. /13:00 – 15:30 ч./ –  Кюстендил:   Абоба, Дондуков

Община Рила

На 16.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 17.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Перник:   Кристал Блокове

На 16.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 17.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Пастра:   55539.100.132, Местност Туфано, Пастра, ПИ №55539.100.207, Стопански Двор

На 16.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 17.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Рила:   Местност Горхим, Местност Елешница

На 16.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./   На 17.07.2018 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Рилски Манастир:   028005, Местност Бачкова Чешма, Местност Биволарника, Местност Владичина Поляна, Местност Горско Стопанство, Местност Горхим, Местност Елешница, Местност Илийна Река, Местност Кирилова Поляна, Местност Пчелина, Местност Турското Парче

На 16.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рила:   Местност Елешница

На 16.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 17.07.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Рилски Манастир:   028005, Местност Бачкова Чешма, Местност Биволарника, Местност Владичина Поляна, Местност Горско Стопанство, Местност Елешница, Местност Илийна Река, Местност Кирилова Поляна, Местност Пчелина, Местност Турското Парче

На 16.07.2018 г. /10:00 – 15:30 ч./ –  Пастра:   55539.100.132

На 16.07.2018 г. /13:00 – 15:30 ч./ –  Пастра

На 17.07.2018 г. /10:00 – 15:30 ч./   На 18.07.2018 г. /10:00 – 15:30 ч./ –  Пастра:   Местност Туфано, Пастра, ПИ №55539.100.207

На 17.07.2018 г. /10:00 – 15:30 ч./   На 18.07.2018 г. /10:00 – 15:30 ч./   На 19.07.2018 г. /10:00 – 15:30 ч./ –  Падала:   55083.91.18

Община Сапарева баня

На 19.07.2018 г. /10:30 – 14:00 ч./   На 20.07.2018 г. /10:30 – 14:00 ч./ –  Паничище

На 19.07.2018 г. /10:30 – 14:00 ч./   На 20.07.2018 г. /10:30 – 14:00 ч./ –  Сапарева Баня:   Паничище

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                     CEZ GROUP