Над 50 свободни работни места в учебни заведения, намиращи се в Благоевградска област, обявиха от Регионалното управление по образованието-Благоевград. Първо в списъка е място за учител на деца със специални образователни потребности в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“-Благоевград. В ОУ „Н. Парапунов” в Разлог търсят учител по хореография в начален етап на половин щат. В ЦДО-Разлог се търси учител от 1. до 4. клас, в ОУ „Н. Парапунов” в същия град е обявено място за учител по история и цивилизация – 408 часа. 7-о СУ „Кузман Шапкарев” в Благоевград търси учител по английски и руски. Във 2. ОУ „Хр. Смирненски” в Сандански са обявени вакантни места за учител по изобразително изкуство в прогимназията и за учител по физическо възпитание и спорт. Сред обявените незаети позиции са за заместник-директор по учебната дейност в СУ „Антон Попов“ в Петрич. В СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в село Абланица търсят учител в прогимназиален етап по целодневна организация на учебния процес. В ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в село Баничан има 2 вакантни места – за учител по английски език и за хигиенист. ПГ „П. Славейков“ в Якоруда е обявила 6 работни места – за учител по музика; учител по теория и практика в направление „Транспорт“; учител по физическо възпитание и спорт; учител по география и икономика; учител по английски език и шофьор на ученически автобус. В СУ „Неофит Рилски“ в Банско имат нужда от психолог, двама начални учители по целодневната организация на учебния процес, учител по английски език; учител по физическо възпитание и спорт. 6 свободни позиции са обявени в ПГИ „Иван Илиев“ в Благоевград: за учител практическо обучение по счетоводни дисциплини; учител по немски език; учител по информатика и информационни технологии; чистач; портиер и учител по български език и литература. 2 свободни позиции за учител в целодневната организация на учебния процес са разкрити в Четвърто основно училище „Димчо Дебелянов“ в Благоевград. 6 работни места са обявени в ПГСАГ „Васил Левски“ в Благоевград: за учител по български език и литература; учител по немски език; учител по музика; учител по изобразително изкуство; учител практическо обучение архитект; учител теоретично обучение архитект. Учител ООУП в гимназиален етап по английски език се търси в ПМГ „Яне Сандански“ – Гоце Делчев. 7 свободни позиции са обявени в ПГМСС „Пейо Яворов“ в Гоце Делчев: учител по БЕЛ и руски език; учител по изобразително изкуство; учител по музика; учител по горско стопанство; учител по английски език; учител по автотранспортна техника; учител по транспортна техника и инструктор за обучение на водачи на МПС категория „В“. Учител по английски език се търси в ПГИТ „Асен Златарев“ в Петрич. В Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград са обявени 2 свободни работни места: за учител по изобразително изкуство и за експерт образование. Домакин-касиер се търси в СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ в Благоевград. В ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ в село Краище, община Белица, се търси чистач. 4 работни места са разкрити в ПМГ „Акад. Сергей Корольов“ в Благоевград: за учител по физическо възпитание и спорт; учител по философия; учител по биология и здравно образование; учител по руски език. Учители се търсят и в детските градини „Детски свят“ и „Мак“ в областния център. В ПМГ „Яне Сандански“ – Гоце Делчев е обявена позиция за касиер-домакин. Учител по немски език се търси в Профилирана гимназия „Яне Сандански“ в Сандански. Незаети места има за учител по БЗО, ХООС и ЧП в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в Кресна. В ОУ „Гоце Делчев“ в хаджидимовското село Беслен търсят учител по математика и информационни технологии.