Александър Кроснев

ДГС-Самоков ще издава позволителни за сеч в края на август. Общо над 4000 пространствени кубически метра иглолистни и широколистни дърва за огрев по такса на корен има готовност да предостави на местното население за новия отоплителен сезон ДГС-Самоков. Количествата са напълно достатъчни, като отчитат потреблението от предходни години, съобщават от горското, откъдето снабдяват жителите на някои от населените места в община Самоков. В ДГС-Самоков вече са получили списъците на желаещите сами да си добият дървата, изготвени от кметовете на населените места. Цените на боровата дървесина остават непроменени – 5,00 лв. без ДДС за пространствен куб. метър. Широколистните се предлагат на цена 10,00 лв. без ДДС за пространствен куб. метър, уточнява директорът на стопанството инж. Александър Кроснев. В ДГС-Самоков вече са готови графиците за добив по землища. Вече започва издаването на позволителните за сеч. Позволителните се издават само на лица, включени в списъците на кметствата. Дървесината за местно население ще се добива в селата Говедарци, Бели Искър, Горни Окол, Долни Окол, Широки дол, Райово, Злокучане, Драгушиново, Маджаре, Шипочан и Поповяне. Към настоящия момент ДГС-Самоков разполага с налични букови дърва и всеки желаещ може да си закупи на цена 73.20 лв. с ДДС за куб.м, които са на склад в горското.

Марияна Вучова

1 коментар

Comments are closed.