Библиотеката в Разлог обогатява фонда си от книги по проект по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“ 2018 г. Проектът е подготвен от екипа на библиотеката при НЧ „15.IX.1903-1909 г.” и е одобрен за финансиране. Според него е предвидено да се закупи нова литература на стойност 2196 лв. 

В основата на Народно читалище „15.09.1903“ – Разлог винаги е била библиотеката.

Вече повече от век жителите и гостите на града могат да се потопят изцяло в необятния свят на книгите. Библиотеките днес не само подобряват знанията и уменията, те изграждат мостове между поколенията, изграждат връзки между тези, които имат и онези, които нямат. И преди, и сега, библиотеките имат своя сериозен принос към осведомеността и критичното мислене на едно общество, както и към повишаването на обществената грамотност.