Хората от самоковското село Белчин поискаха почистване на коритата на реките и деретата по време на среща с кмета Владимир Георгиев.

Градоначалникът отбеляза, че в селото се инвестираха значителни средства по европейски програми. Направени  са водопровод и канализация, изградена е и пречиствателна станция. „В момента се реализира проекта за полагане на асфалтова настила на четвъртокласния път, който преминава през цялото село. Преди пет години на хълма Св. Спас в Белчин се реставрира крепостта Цари Мали град. Активната работа на фондация “Възраждане на Белчин” също допринася за развитието на селото”, обясни кметът.


Основния проблем, който бе поставен в Крисура пък бе отново е във връзка с водоснабдяването на селото. „Преди две години Община Самоков направи сондаж и закупихме помпа, за да решим дългогодишния проблем на селото. Днес хората споделиха, че трябва да се направи още една малка инвестиция, която  да подсили водохващането от друг източник и да се направи филтър, който да пречиства водата, за да подобри качеството”, допълни Георгиев.