Комисията на енергийно и водно регулиране /КЕВР/ е имала закрито заседание, на което е приела окончателно решение за изменение на цени на ВиК услугите за 2019 г. С решението актуализираните цени влизат в сила от 1 януари 2019 г., съобщиха от КЕВР. В София цената на ВиК услугите ще поскъпне с 9,68 процента, като от 2,354 лв. от Нова година столичани ще плащат по 2,582 лв. за куб. м. с ДДС, посочиха от регулатора. Най-голямо увеличение на цената на ВиК услугите се предвижда в Бургас – 9,71 процента, където цената от 2,729 лв. за куб. метър с ДДС ще стане 2,994 лв. Във Варна ВиК услугите ще се повишат с 4,03 на сто – до 3,904 лв. за кубик. С 0,63 процента ще е повишението на ВиК услугите в Пловдив. Там потребителите от 1 януари ще плащат по 2,214 лева за куб. метър /при 2,200 лв. досега/. Увеличение на ВиК услугите ще има и в Монтана и Враца. Там обаче цената ще достигне до социално поносимия праг, който съответно е 2,967 лв. за куб. м. в Монтана и 3,171 лв. във Враца, изтъкнаха от КЕВР. Единствено в Кърджали се предвижда намаление на цените на ВиК услугите с 1,59 процента. Там цената от 2,422 лв. на кубик ще стане 2,384 лв.В края на всяка календарна година КЕВР е нормативно задължена да актуализира утвърдените с 5-годишните бизнес планове на ВиК дружествата цени на услуги за всяка следваща година. Досега Комисията е одобрила с отделни процедури бизнес плановете на общо 27 ВиК дружества в цялата страна. Съгласно нормативните изисквания, актуализацията на цените се извършва на основата на одобрената с бизнес плановете цена на услугите за 2019 г., с отчитане на размера на натрупана инфлация и прилагане на индивидуален коефициент за ефективност за всяко едно дружество, уточниха от регулатора.