„Копривлен мрамор“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Гнайс“, разположена в землищата на селата Ореше, Крушево и Долен, област Благоевград, реши правителството на свое заседание. Разрешението за проучване се предоставя за 2 години, като за този срок титулярят ще вложи минимум 25 хил. лв. в проучвателните дейности. За срок от две години „Райков-2015“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Дълбок дол“, разположена в землището на с. Абланица, обл. Благоевград. Дружеството ще вложи минимум 45 хил. лв. в проучвателните дейности. Този вид бизнес продължава да е популярен в района на общините Сатовча, Гърмен и Хаджидимово и въпреки протестите на еколозите за унищожаване на природата такива разрешителни се издават под претекст проучване на находищата, което е заложено в самия Закон за подземните богатства. Покрай разрешителните за проучване никнат незаконни кариери. Тикларите, както тук наричат хората, които добиват скалнооблицовъчни материали, са на обратното мнение. Те държат да бъде облекчен режимът за добив на тези подземни богатства, което е част от поминъка им.