Започва изграждането на първия етап от канализацията в най-голямото пернишко село – Драгичево. Първата копка ще бъде направена на 17 октомври в 11 часа.

Обектът е изключително важен, каза зам.-кметът по строителството Владислав Караилиев. Неговата реализация ще позволи на по-следващ етап да се направи канализация и в селата Рударци и Кладница, тъй като ще има къде да се заустват отпадъчните води. Общата дължина на трасето е 3570 метра, то ще минава под автомагистрала „Люлин”, пътния възел и под жп линията и ще се включи в клон 1 на главния колектор в кв. “Изток”. Така ще се преустанови изтичането на битовите води в прилежащите реки и дерета. Вместо това те ще отвеждат в Пречиствателната станция в Батановци.

Финансирането е по линия на ПУДООС и е на стойност близо 1.7 млн. лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 210 дни.