Административен съд – Благоевград образува дело против решение на ОИК-Гоце Делчев. Делото е по жалба на Веселин Камбуров, кандидат за общински съветник от листата на коалицията „БСП за България“. Камбуров оспорва решение №125-МИ от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия-Гоце Делчев, с което са обявени избраните за общински съветници в община Гоце Делчев. Жалбоподателят твърди, че бюлетини с отразен преференциален вот за него неправилно са отчетени от ОИК като недействителни, което променя поименния състав на новия Общински съвет.