Националната седмица на четенето, организирана от МОН, събра в ЦСРИ в община Струмяни десетки деца от различни възрасти. Инициативата е в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020 г.) и цели повишаване интереса на децата и подрастващите към четенето на книги.
Деца от 7-и клас, получаващи образование в СУ “Св. Паисий Хилендарски” в с. Микрево, възпитаници от ОДЗ “Патиланци” в с. Струмяни заедно четоха и разказваха приказки от български и чуждестранни автори. Приказките “Дядо вади ряпа”, “Мечката и лошата дума” и други произведения от световната литература предизвикаха интерес. С цел запознаване с автори и заглавия на книги в ЦСРИ беше организиран специален кът на книгата, който се оказа интересен за всички.