Финансовата рамка на бюджет 2020 на община Симитли  бе приета на заседание на Общинския съвет с мнозинство от 15 общински съветници.

В приходната част бюджетът на община Симитли за 2020 година в частта за делегираните от държавата дейности се формира от общата допълваща субсидия като бюджетно взаимоотношение с централния бюджет. Размерът на средствата е 12 797 233 лева.

С предоставените целеви средства от Републиканския бюджет с решение на Министерския съвет и спечелените проекти по европейски програми, приходната част на бюджета за 2020 година възлиза над 30 млн. лева.

На редовното заседание присъстваха кметът на община Симитли Апостол Апостолов, кметове на кметства на селата в общината, директори на детските градини и училищата.