Кметът инж. Румен Томов посрещна Н.Пр. Наргиз Гурбанова, посланик на Азербайджан в България, в община Благоевград. Н.Пр. Наргиз Гурбанова пристигна в община Благоевград, придружена от консула Канан Маммадов и културното аташе Вусала Садъгова. Н.Пр. Наргиз Гурбанова сподели, че България е очарователна страна. Кметът Румен Томов, от своя страна, изказа благодарност и готовност за бъдещи съвместни бизнес инициативи и проекти с Азербайджан. На срещата градоначалникът разказа за Ансамбъл ,,Пирин“, който е емблема за културата на Благоевград и региона. Н.Пр. Наргиз Гурбанова отправи покана към общинското ръководство да се популяризира българското фолклорно богатство, в лицето на ансамбъла, в Азербайджан през 2020 г. Обсъдена бе възможността за побратимяване на Благоевград и някои от големите областни центове на Азербайджан. Също така бе коментирана идеята за популяризиране на култура, история и традиции на Азербайджан в Благоевград. На срещата Румен Томов поднесе подаръци, които символизират културата на Благоевград и региона. Градоначалникът благодари на Н.Пр. Наргиз Гурбанова за приятелството и бъдещото партньорство, което ще спомогне за развитие на културата и бизнес отношенията.