В нови помещения ще се обучават децата в предучилищна възраст в Брезник. Тe се намират в наскоро изградена пристройка към сградата на СУ “Васил Левски”. След приключването на строителните работи пространството трябва да добие подходящ вид за игра, почивка и провеждане на учебни занимания.
Квалифициран дизайнер е изготвил интериорен проект, съобщи пресцентърът на компанията. Проектът се предоставя безвъзмездно, а реализацията му ще се финансира чрез договор за сътрудничество между дружеството и община Брезник.
Голяма компания ежегодно дарява 50 000 лв. на община Брезник. Заради необходимостта от инвестиции в сферата на образованието договорът за дарение за 2021 г. е подписан много по-рано от обичайното. Парите ще бъдат използвани още сега, за да се осигури максимално бързо възможност децата на предучилищната възраст да преместят заниманията си в сградата на училището. До 25 000 лева от дарението е предназначено конкретно за обзавеждане на новите помещения за децата и персонала в предучилищната група.
Останалата част от паричното дарение за 2021 г. е предназначена за други инициативи, свързани с култура, образование, спорт, туризъм, съхраняване на традициите и развитие на селата. Преди няколко месеца всички свободни средства от дарението за 2020 г. са били насочени към справяне с предизвикателствата пред общината във връзка с епидемията от COVID-19, уточнява пресцентърът.