По 20 водопроводни аварии дневно се отстраняват в община Перник, съобщи изпълнителният директор на ВиК Борислав Иванов. Това е поне 50 на сто по-малко спрямо водната криза.
Седем аварийни екипа работят на територията на общината. Според Иванов кадрите са достатъчно и успяват да се справят, но не достига техника, което е основна причина за забавяне при отстраняване на повредите. Сега три багера са за ремонт, уточни директорът.
Две трети от предвидената за подмяна 58 км водопроводна мрежа на Перник вече е обновена, което драстично е снижило авариите.
От общината съобщиха още, че продължава изграждането на новия водопровод по ул. “Олег Кошевой” в кв. “Мошино”. Работата се извършва със сондажна машина по безизкопна технология. Фирмата изпълнител копае единствено технологични отвори, в които се свързват сградните отклонения.
Напълно е монтирана и свързана е новата водопроводна връзка на ул. “Николай Чернишевски”.