Любомир Спасов
  • Шефът на централата Любомир Спасов: Ще обжалваме

Районен съд – Дупница, под председателството на съдия Мая Гиздова, потвърди наказателно постановление от 19.05.2020 г., издадено от директора на РИОСВ-Перник, с което на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД е наложена имуществена санкция. Глоба в размер на 80 000 лв., съобщават от правораздавателното ведомство. Решението подлежи на обжалване пред Кюстендилския административен съд.

При проверка от служители на РИОСВ-Перник от 24 до 27 септември 2019 г. е било констатирано, че на 18 юли същата година от ТЕЦ-а не са изпълнили условията от издаденото на дружеството Комплексно разрешително (КР) № 45-Н4/09.04.2019 г. То е за експлоатацията на горивна инсталация за производство на електроенергия и е издадено от Изпълнителната агенция по околната среда и водите. На 18.07.2019 г. в ТЕЦ „Бобов дол” е изгорено неразрешен вид гориво – биомаса от 2,677 тона. На същата дата дружеството е приело и неразрешени отпадъци, пише в съдебното решение..

„Решението е обжалвано и ще продължим да го обжалваме. Става въпрос за биогоривото, за което имаме разрешение да го ползваме. Проверката е била извършена 2-3 месеца преди издаването на това разрешение. Тогава е имало внесено инвестиционно намерение за използване на биогориво, декларирали сме това, но разрешението се е забавило и от централата са започнали по-рано”, каза изп. директор на централата Любомир Спасов.

Юлияна КОЛЧАКОВА