Дърводелски цех на фирма „Доника” в Петрич отива на тезгяха за 143 220 лв., имотът върви с жилище за командировани

Дърводелски цех и коларожелезарска работилница в Петрич, собстентост на фирма „Доника” ЕООД с представител Доника Тилева Димитрова, е обявен за публична продан.

Това става ясно от съобщение на частен съдия-изпълнител Милица Фелева. Началната цена е от 143 220 лв. Сложените на тезгяха имоти са едноетажна масивна сграда – дърводелска и коларожелезарска работилница със застроена площ от 550 кв.м и двуетажна масивна сграда – офис и жилище за командировани със застроена площ от 70 кв. м и разгъната застроена площ от 243.70 кв.м. Имотите са под възбрана и са ипотекирани.