Петричките фирми „Първострой – Г“ ЕООД и „Заечки” ЕООД се борят за втория етап от благоустрояването на борсата в Кърналово

Димитър Бръчков – кмет на община Петрич

Валери Атанасов Германов предложи 84 111, 35 лв. без ДДС, а инж. Екатерина Илиева Заечка – 89 230,09 без ДДС

И двете фирми получиха указания в петдневен срок да представят допълнителни документи

Фирма „Първострой – Г“ ЕООД с управител Валери Атанасов Германов от петричкото село Първомай и петричката „Заечки” ЕООД, представлявана от инж. Екатерина Илиева Заечка, са двете фирми, подали оферта за втория етап от благоустрояването на зеленчуковата борса край петричкото село Кърналово. Поръчката е на прогнозна стойност 90 000 лева без ДДС. Това стана ясно, след като комисия с председател юрисконсултът Антоанета Кръстева оповести офертите. „Първострой – Г“ ЕООД е предложил 84 111, 35 лв. без ДДС, а „Заечки” предлага 89 230,09 без ДДС.

И двете фирми получиха указания в петдневен срок да представят допълнителни документи.

Първият етап от благоустрояването на борсата бе изпълнен от фирма „Заечки“ ЕООД. Фирмата бе единственият участник в обществената поръчка чрез публична покана. Ценовото предложение на „Заечки“ ЕООД бе в размер на 73 326,33 лева без ДДС. Договорът за изпълнение бе сключен на 16 юни 2016 г.