Инж. Румен Антов: Перник може да се разрасне с нови жилищни квартали между Големо Бучино и Драгичево

Момент от обсъждането на пернишкия ОУП, на което присъства и кметът Церовска.

Нови жилищни квартали могат да се развият между Големо Бучино  и Драгичево, стана ясно на заседание на Общинския експертен съвет, който разгледа Общия устройствен план на Перник пред  кметове на населени места и представители на институции. Разработката обхваща землища на община Перник. На срещата присъстваха и кметът Вяра Церовска, ресорният зам.-кмет Владислав Караилиев, както и главният архитект на общината Димитър Коев.

„Общият устройствен план на дадена община е стратегически документ от регионално значение, а в определени случаи и в национален аспект, който дава конкретни предвиждания за развитие на територията на общината. Той свежда всички стратегически документи от по-високо ниво на териториално ниво и фактически дава отражение на прогнозите на тези документи върху развитието на територията на общината“, обясни инж. Румен Антов – началник-отдел “Устройство на територията”.

„Между Големо Бучино и Драгичево има прекрасни територии, подходящи за развитие на жилищни квартали“, обясни арх. Петър Огнянов, който е член на експертния съвет.

Общият устройствен план е ключов документ за постигане на устойчиво развитие на общината. В резултат на желаното постигане на устойчиво развитие и на съществените промени, настъпили в социално-икономическите условия през последните години, възниква необходимост от прилагане на качествено нови принципи и практически подходи в устройственото планиране. Необходимостта от наличието на актуални устройствени планове на населените места и на териториални общности се обосновава и от редица изисквания, които са заложени в условията за финансиране на конкретните проекти и програми по линия на националните оперативни програми и други финансови инструменти.