Комисия, начело със съветника Костадин Костадинов, бистри програма за развитие на читалищата в Дупница

Председателят на комисията Костадин Костадинов коментира програмата.

 

Комисия от общински съветници и председателите на читалищните настоятелства в община Дупница обсъдиха годишната програма за развитие на читалищната дейност в общината. Общинският съветник Костадин Костадинов бе председател на комисията.

Читалищни председатели и общински съветници мъдриха програмата.
Общинските съветници Соколов и Попниколов с финансиста Петров 

Програмата, предложена от читалищата, ще бъде гласувана на сесия на Общински съвет-Дупница. В комисията бяха диригентката Таня Камбурова, съветниците Станислав Павлов, д-р Пламен Соколов, д-р Матей Попниколов, Дилиана Диканска, Виолета Инкьова, Йордан Димитров и др. До приключване на броя комисията не бе приключила работа.