ОбС удостои посмъртно Нахит Джевдет Зия със званието „Почетен гражданин” на Гоце Длечев по предложение на кмета Москов

Владимир Москов

Съветниците в Гоце Делчев единодушно решиха да удостоят посмъртно със званието «Почетен гражданин на гр. Гоце Делчев» Нахит Джевдет Зия. Това стана на редовно заседание на ОбС.

Предложението на кмета на общината Владимир Москов бе най-високото отличие на общината да бъде връчено посмъртно за активната обществена и патриотична дейност на Нахит Зия в годините, в които той бе заместник-кмет на Гоце Делчев, народен представител и заместник-министър на финансите. Предложението бе гласувано с пълно единодушие. Веднага след това, в знак на уважение и преклонение пред живота и делото на Нахит Зия, общинските съветници станаха на крака и го аплодираха.

Почетният гражданин на Гоце Делчев Нахит Зия има изключителен принос за развитието на Гоцеделчевския край. Като народен представител и заместник-министър е подпомагал всички дейности, свързани с икономиката и инфраструктурата на общината. Има специален принос за благоустрояването на населените места в общината, осигуряването на необходимите средства и пускането в експлоатация на Пречиствателната станция за питейни води в Гоце Делчев, както и за подпомагане на общинската болница. През целия си жизнен път Нахит Зия бе истински патриот и родолюбец, милеещ за родния си край. Той е работил честно, почтено, всеотдайно и професионално в интерес на хората, града, района и родината.

През 2006 година, по време на изпълнение на служебните му задължения, Нахит Зия пострада тежко и след 11 години, прекарани в кома, почина през месец юли 2017 г.