Кметът на община Симитли Апостол Апостолов открива процедура за възлагане на обществена поръчка за основен ремонт на двора и физкултурния салон на СУ “Св. св. Кирил и Методий” в градчето на обща стойност 1 866 717.31 лв. без ДДС.

Обществената поръчка предвижда: изграждане на класни стаи на открито, изграждане на беседка за подготовка на уроците на открито, изграждане на неподвижна сцена за провеждане на общоучилищни мероприятия с тържествен характер, а също и основен ремонт на съществуващата ограда на училищния двор, ремонт на физкултурен салон, подмяна на старите осветителни тела с енергоспестяващи, изграждане на комплекс от спортни игрища и съоръжения, полагане на нови настилки и ново затревяване. Става въпрос за игрища за футбол, баскетбол, тенис на корт и игрище за тенис на корт и волейбол, както и писта за бягане. Крайният срок за получаване на оферти или заявления за участие в обществената поръчка е  17 май 2018 г., уточняват от общината, а срокът за изпълнение – 24 месеца.  Обществената поръчка се финансирана със средства от Европейския съюз по договор от 21.12.2017 г. между Държавен фонд “Земеделие” и община Симитли, по подмярка 7.2 на ПРСР 2014 – 2020 г. Офертите на участниците ще бъдат отворени на 18 май 2018 г. в Заседателната зала на община Симитли.