Thursday, July 18, 2024
HomeРегионПерникОбучаваха общинари за въвеждане на комплексно административно обслужване в Перник

Обучаваха общинари за въвеждане на комплексно административно обслужване в Перник

 

Експерти от Европейския център по законодателство проведоха обучение в община Перник във връзка с действията по осигуряване на комплексното административно обслужване (КАО) в общината. Обсъжданите теми включваха въпроси, свързани с нормативната рамка, регламентираща принципите на КАО, начините за осъществяване на служебен обмен на данни и доказателствени средства между отделните администрации. Въвеждането на нови възможности за достъп на потребителите до предлаганите административни услуги, връзката на община Перник с Регистъра на услугите, електронната идентификация и бъдещите опции на общината за предоставяне на електронни услуги.

На обучението присъстваха служители от всички отдели на общинската администрация, които взеха активно участие в дискусионния панел, като задаваха въпроси и споделяха мнения и препоръки относно процеса на работа по въвеждане на комплексно административно обслужване. Проведеното обучение беше първата стъпка от предприетите действия за въвеждане на КАО и изграждане на ефективен и качествен административен процес, който поставя потребителите на услуги в центъра на административното обслужване.

Предприетите действия за въвеждане на комплексно административно обслужване в община Перник са израз на желанието на ръководството на местната власт да отговори на законовите изисквания и да удовлетвори потребностите на гражданите от достъпни и качествени административни услуги.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular