Пенсионираният инженер Тане Пенев: От община Петрич  издадоха строително разрешение в неработен ден

Тане Пенев

Пенев остро критикува кмета Димитър Бръчков: Поисках два договора за повторно проектиране на зеленчуковия пазар от „Ния дизайн“, отговориха ми, че трябва съгласие от въпросната фирма

 

От община Петрич в неработен съботен ден са издали строително разрешение. Това оповести на сесия на Общинския съвет в южния град петричанинът Тане Пенев. От трибуната на местния парламент пенсионираният инженер остро критикува общинската управа заради липса на информация.

Димитър Бръчков

„На предната сесия в отговор на мое питане относно необходимостта за повторно проектиране от фирма „Ния дизайн“ ЕООД – гр. София, на зеленчуков пазар, г-н кметът отговори, че е изготвен доклад от специалисти на община Петрич, в който аргументирано са обосновали необходимостта от такова проектиране. Проектирането е възложено на същата фирма поради това, че те можели да изготвят проекта по-бързо, защото вече са изготвили първия проект, който явно не е отговарял на потребностите на общината. След този отговор подадох в общината заявление за достъп до обществена информация, в което поисках двата договора за проектиране на зеленчуковия пазар и въпросния доклад. На 06.10.2017 г. получих отговор, че трябва да се изисква съгласие от въпросната фирма за предоставяне на горепосочената информация. Не е нормално да се изисква разрешение на външна фирма за доклад, изготвен от специалисти на община Петрич”, заяви Пенев.

Във връзка с друго свое питане към местната управа Тане Пенев каза: „Вторият ми въпрос беше относно регистрите, публикувани на сайта на общината. Това са регистър на строителните разрешения и регистър на удостоверенията за въвеждане в експлоатация. В двата регистъра са оставени празни места, което е предпоставка за извършване на корекционни действия –издаване на документи със задни дати, евентуално срещу заплащане. Интересна е една дата – 25.03.2017 г. Това е денят за размисъл (събота), неработен ден за цяла България, тъй като на 26 март се проведоха избори за Народно събрание. В този ден има издадено удостоверение за въвеждане №20, а около него №19 и №21 са празни, също и №51 и т.н. Същото е и с разрешенията за строеж”.

Пенев попита още: „Кой се е разработил точно в деня за размисъл? Това строително разрешение дали е повлияло на някой да вземе решение за пускане на правилната бюлетина?”

 

Двата регистъра, качени на сайта на община Петрич, са на адрес:

http://petrich.bg/wps/portal/petrich/For citizens/registers1/удостоверения

http://petrich.bg/wps/portal/petrich/For%20citizens/registers1/Building-permits