Санират безплатно 3 блока в Долна баня

Владимир Джамбазов

 

 

Три жилищни блока ще бъдат санирани в Долна баня по Националната програма за енергийна ефективност. Преди подписването на договорите за разкриване на строителните площадки в рилския град вече тече 14-дневният срок за мнения и становища от заинтересованите граждани във връзка с направеното от кмета на общината Владимир Джамбазов обявление за оценка за въздействие върху околната среда. Те следва да бъдат направени писмено до Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите – Софийска област.
Тази процедура е задължителна и се прави на основание на член 4 алинея 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, съгласно постъпилото инвестиционно предложение за изпълнение на инженеринг за жилищни блокове, намиращи се на ул. “Търговска” № 119, блок 1 и бл. 4 – 7, както и на улица “Маришка” № 2 във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност.