Таксата за регистрация на чужденци по кюстендилските села скочи от 50 на 100 лв., отпуснаха транспортни разходи за доставка на хляб в планинските села  

От ляво надясно: кметът на Николичевци Спаска Методиева, на Коняво - Даниела Божилова и на Соволяно - Пламен Илиев

 

Решения за увеличение на таксата за първоначалната регистрация на чужди граждани, която от 50 лева става на 100, получиха кметовете на кюстендилските села. Освен това те се запознаха с кметската заповед, с която се утвърждават допълнителни трансфери на стойност 21,281 лв. преведени от Министерството на финансите на община Кюстендил за транспортните разходи за доставка на хляб и основни хранителни продукти в 40 планински села с население до 500 жители.

Огнян Янев – кмет на село Стенско

В заповедта се уточнява, че кметовете и кметските наместници трябва да упражняват контрол върху фирмите доставчици, като ще попълват справки за извършен транспорт. Кметовете на села трябва да следят за редовността на доставките минимум два пъти седмично – доставка на хляб, хранителните продукти да са в необходимото количество, а доставките да са съпроводени с експертен лист или сертификат за качество. ”Обсъдихме и проблема със сметосъбирането. Беше взето решение графикът отново да бъде възстановен. По-големи проблеми със сметосъбирането има в село Шишковци, където се провежда студентски пленер и отпадъците са в по-голямо количество”, отбеляза кметът на Стенско, Огнян Янев.