Свързаната с петричкия съветник инж. Владимир Заечки фирма „Заечки“ ЕООД спечели втори етап от благоустрояване на зеленчуковата борса в Кърналово, предложи 89 230,09 лв. без ДДС

Владимир Заечки

 

Избраната фирма бе класирана с максималния брой точки 100, а „Първострой-Г“ ЕООД на Валери Германов е класирана с 60 точки

Свързаната с общинския съветник инж. Владимир Заечки фирма „Заечки“ ЕООД от Петрич, която се представлява от инж. Екатерина Илиева Заечка, ще извърши втори етап на благоустрояване на зеленчуковата борса в село Кърналово. Прогнозна стойност на офертата е 90 хил. лв. без ДДС.

Фирмата спечели поръчката, след като тричленната комисия, назначена със заповед на кмета Димитър Бръчков, я посочи като победител. Заечка се конкурираше с фирма „Първострой – Г“ ЕООД с управител Валери Атанасов Германов от петричкото село Първомай. Преди седмици „Първострой-Г“ ЕООД и „Заечки“ ЕООД получиха указания за допълнителна документация, необходима към останалите документи, предоставени на комисията. След като документите бяха комплектовани от комисията, и двете фирми участнички бяха допуснати до разглеждане на предложенията. В тази надпревара комисията определи, че фирма „Заечки“ ЕООД с управител инж. Екатерина Заечка ще извърши втория етап на благоустрояване на зеленчуковата борса в село Кърналово. Избраната фирма бе класирана с максималния брой точки 100, а „Първострой-Г“ ЕООД е класирана с 60 точки. Припомняме, „Първострой – Г“ ЕООД е предложил 84 111, 35 лв. без ДДС, а „Заечки” предлага 89 230,09 без ДДС. През 2016 г. същата фирма „Заечки“ ЕООД извърши първия етап от благоустрояването на тържище при с. Кърналово, като стойността на поръчката бе 73 326 лв. без ДДС.