Желаещите получиха безплатно контейнер за компостиране

Санданчани се научиха да използват компостиращи машини на информационна среща в заседателната зала на Общински съвет – Сандански. Събитието се проведе в рамките на изпълнението на проект „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот” по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014 – 2020 г., изпълняван от Сдружението на югозападните общини (СЮЗО) в партньорство с 14 български общини от региона.

СЮЗО ще предостави 400 компостера за домашна употреба на жители на следните общини: Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Бобошево, Кочериново, Рила, Трекляно.

Целта на проекта е да повиши обществената информираност за опазването на околната среда и природните ресурси, преработвайки органичните отпадъци в органична тор (компост)  в трансграничния регион.

Всички присъстващи се запознаха накратко с процеса на компостиране като един от най-естествените начини за природосъобразно преработване на органични отпадъци.