Община Благоевград подаде проектно предложение по ОП „Региони в растеж“ за поставяне на мобилни центрове за отпадъци. Предвижда се да бъдат закупени модерни и атрактивни съоръжения за разделно събиране. С оглед мобилността на съдовете, те ще могат да бъдат поставени на различни места на територията на общината. По този начин ще бъде осигурена възможност за предаване на отпадъци от домакинствата, които могат да се рециклират и използват повторно.
В рамките на предложението са предвидени и мерки за популяризиране на ползите от разделното събиране на отпадъци от опаковки. Подаденият проект е с наименование „Изпълнение на демонстрационен проект за разделно събиране на отпадъци от домакинствата на територията на гр. Благоевград“, а стойността е 390 844,35 лв., изцяло безвъзмездна финансова помощ от ОПОС 2014-2020 г. Индикативният срок за изпълнение е 14 месеца.

 

Please follow and like us:
fb-share-icon0