През време на турското робство в Трън има само 20-30 турски семейства и въпреки това е построена джамия.
Съществува до 1901 г. Пресъздадена е в този макет през 1973 г.
Макетът се съхранява в Държавен архив-Перник. Той е дело на Инициативен комитет за изграждане на музей в Трън, основан през 1971 г.