Таекуондо клуб „Хоук” – Банско получи финансова подкрепа от 2000 лв., а в замяна малките състезатели завоюваха цели пет медала. Това стана ясно на ОбС сесията в Банско, на която бе подпомогнат местен клуб по таекоундо, във връзка с участието му в открития турнир в Гърция. Съветниците подпомогнаха също лечението на своя съгражданин Костадин Глушков, който претърпя бъбречна трансплантация през миналата година. За продължаване на скъпоструващите процедури му бяха отпуснати 3000 лв. Общински съвет-Банско прие нова наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество. В съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Закона за местните данъци и такси бе одобрена план-сметка. Съветниците гласуваха също Годишната програма за развитие на читалищната дейност в общината.

Общинските съветници разглеждат докладните на кмета Георги Икономов.

Кметът Георги Икономов почерпи съветниците с кафе и с билков чай.