Иво Николов

Проектът на бюджета на община Благоевград за 2018 г. е в размер на 60 млн. лева. Това каза по време на общественото обсъждане зам.-кметът Иво Николов. „Проектът на бюджета за 2018 година е съобразен с икономическите тенденции и на рамката, установена със Закона за държавния бюджет за 2018 г., решенията на МС за приемане на стандарти за делегираните държавни дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г., приетите от ОбС-Благоевград наредби, с които са определени цените на предоставени услуги, таксите и местните данъци, администрирани от общината, тенденцията в развитието на собствените приходи“, каза още Николов. По думите му в проекта на бюджета за делегирани държавни дейности са определени 33 млн. лева, с 4 млн. лева повече в сравнение с началния бюджет за 2017 година. За местни дейности и делегирани държавни дейности, дофинансиране с местни приходи са предвидени 27 млн. лева, с 1 млн. повече от началния бюджет за 2017 г. „Средствата за издръжка на делегираните държавни дейности в бюджета за 2018 г. са в размер на 33 169 лева, а субсидията е разчетена с 15,8% ръст спрямо 2017 г. С най-висок ръст спрямо предходната година са дейностите по образование и здравеопазване основно поради увеличение на минималната работна заплата“, каза още Николов. По думите му в приходната част на проекта за финансиране на местни дейности са заложени 26 875 лева.