Прави значителен скок по отношение на достъпното оборудване и асортимента от агрегати